Aanvaardbaar niveau brandveiligheid

Voor een nieuw te bouwen bioscoop in Hilversum heb ik de stukken brandveiligheid voor de omgevingsvergunning verzorgd.

bioscoop Hilversum

De bioscoop heeft zeven zalen en een gebruiksoppervlak van circa 4.000 m2. Het centrale deel met de foyers en verkeersruimten heeft een oppervlak van zo’n 1.500 m2 en zijn moeilijk op te delen in de vereiste brandcompartimenten. Met een beroep op de methode Beheersbaarheid van Brand is een onderbouwing gegeven van gelijkwaardige veiligheid.

De onderbouwing is aan de hand van kengetallen, zonder specifiek rekenwerk, omschreven. Aan de hand van deze “grote stappen, snel thuis” werkwijze is in voldoende mate aannemelijk gemaakt dat dit gebouw als één brandcompartiment is uit te voeren. Een effectieve wijze van het aantonen van het aanvaardbaar niveau brandveiligheid.

De zeven zalen zijn nader gecompartimenteerd als subbrandcompartimenten om de vluchtveiligheid te borgen. Verder is voorzien in twee onafhankelijke vluchtwegen vanaf de uitgang van de zalen.