De kracht van grote brandcompartimenten

Het verkrijgen van een bouwvergunning waarin een beroep wordt gedaan op meerdere gelijkwaardigheden ligt vaak complex.

Voor een groot bijeenkomstgebouw in het zuiden van het land is door Ewout van Halteren succesvol een beroep gedaan op de gelijkwaardige mate van veiligheid met betrekking tot de grootte van het brandcompartiment en het toestaan van langere vluchtlengten.

Op de ontwerptafel lag een nieuw te bouwen indoor recreatiecentrum in Limburg met een oppervlak van circa 3.000 m2. De gemiddelde hoogte in het gebouw bedroeg iets meer dan 9 meter.

Door een beroep te doen op de methode Beheersbaarheid van Brand is het mogelijk gebleken dit gebouw uit te voeren als één groot brandcompartiment, waardoor een aantal brandscheidingen achterwege kon blijven. Daarnaast is met behulp van een vultijdberekening aangetoond dat de opbouw van rook aan het plafond zodanig lang duurt dat er geruime tijd in de rookvrije zone eronder gevlucht kan worden. Dit resulteert in langere toegestane vluchtlengen dan 20 meter.

Al met al hebben het grotere volume en oppervlak een positieve bijdrage aan de brandveiligheid van de gebruikers van dit gebouw.

Door brandveiligheid integraal in het ontwerptraject mee te nemen kunnen kansen worden benut en faalkosten worden voorkomen. Optimale brandveiligheid resulteert in doeltreffende inzet van uw budget tijdens de bouw- en gebruiksfase van uw gebouw.