Geluidisolatie Pinkstergemeente Philadelfia Heerenveen

 

 

Situatie

In 2009 neemt Pinkstergemeente Philadelfia vol enthousiasme haar nieuwe kerkzaal in gebruik. De zaal biedt ruimte aan 300 personen. Helaas wordt het enthousiasme al gauw getemperd; de buren blijken last te hebben van geluidoverlast, met name tijdens het oefenen van de muziekband. De voormalige kerkzaal was van steen, waardoor het geluid voldoende werd geïsoleerd, het nieuwe gebouw is echter relatief licht gebouwd, waardoor het geluid onvoldoende binnen wordt gehouden.

Ewout van Halteren is gevraagd om mee te denken in het zoeken naar oplossingen om de geluidhinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

 Aanpak

Met behulp van software voor 3D-geluidsimulaties is een analyse gemaakt waaruit blijkt hoe de verschillende onderdelen van het gebouw aan de geluidisolatie bijdragen. Aan de hand van de uitkomsten zijn er specifieke oplossingen voor het dak, de wanden, de deuren en de ramen aangedragen.

Om kosten te besparen is, in nauw overleg met Berend Busstra (Bouwadvies Busstra), een aantal oplossingen onderzocht en ge-engineerd waardoor uiteindelijk een optimale oplossing is gerealiseerd.

Resultaat

De conclusie van de Gemeente Heerenveen luidt: “De Pinkstergemeente voldoet aan de wettelijke geluidsnormen tijdens de gebruikelijk diensten en oefensessies”.