Glasprojecten

De afgelopen periode heb ik aan drie projecten met veel glas mogen werken. Een bestaand kantoorgebouw met een circa 70% glazen gevel op het zuiden en het noorden, een nieuw te bouwen atrium van circa 1.000 m2 bij een uitbreiding van een bestaande school en de Eco Iglo in Leeuwarden.

Bestaand kantoorgebouw

Voor het bestaande kantoorgebouw heb ik de impact van drie gevelvarianten onderzocht. Allereerst het voorstel van de architect om de gevel te voorzien van lamellen aan de buitenzijde, vervolgens het plaatsen van een glas façade en als laatste het compleet vervangen van de gevel door een nieuwe, goed geïsoleerde gevel met circa 35% glasoppervlak. Vanuit het oogpunt van langdurig duurzame voorzieningen volgt dat de laatste variant het meeste comfort, in zowel de zomer als de winter, voor de gebruikers oplevert in combinatie met de kleinste energierekening. Bij de eerste twee varianten moet nog de nodige aandacht worden gegeven aan het oplossen van ernstige koudebruggen en blijft een boven gemiddeld vermogen voor verwarmen en koelen benodigd.visio nijmegen.png

School atrium

Het nieuwe atrium van de school wordt voorzien van rook- en warmteafvoer (RWA). Met deze voorziening is het zomerklimaat onder de grote glazen kap prima beheersbaar te houden, mits er een goede regeling is om de natuurlijke ventilatie tochtvrij te laten plaatsvinden. Het winterklimaat onder de grote glazen kap behoeft ook de nodige aandacht. De totale warmtetransmissie van de ruimte bedraagt al gauw 150 kW. Waarbij ook de infiltratie een grote factor speelt. Met alleen de voorziene vloerverwarming is het niet mogelijk om op een behaaglijke wijze het atrium op temperatuur te houden. Met behulp van dynamische temperatuurberekeningen is het zomer- en winterklimaat in het atrium goed te simuleren. Aan de hand van de resultaten kunnen de nodige voorzieningen worden meegenomen.atrium school

Eco Iglo

In de Zuidlanden van Leeuwarden zal de Eco Iglo voor een periode van vijf jaren verrijzen. Deze halve bol van staal en glas zal worden voorzien van de nodige PV panelen. Voor een beheersbaar en tochtvrij  zomerklimaat en een aangenaam winterklimaat in de bol zal nog nader onderzoek moeten plaatsvinden. Een mooi en uitdagend project.eco iglo techum