Integratie van geluidisolatie en brandscheiding

Het geluid tussen de verblijfruimte van een woning en een (gemeenschappelijke) verkeersruimte moet voldoende geïsoleerd worden.  Het Bouwbesluit kent twee prestatie-eisen voor de scheidingsconstructie van een verblijfsruimte. Eén voor buitengevels en een ander voor inwendige scheidingsconstructies. Echter liggen deze twee waarden zo’n 30 dB uit elkaar. Wanneer isoleert een scheidingsconstructie voldoende?

Ewout van Halteren heeft in opdracht van een collega bureau, op basis van het rapport gelijkwaardige oplossingen, de te hanteren geluidisolatie tussen de keukens en de gemeenschappelijke verkeersruimten van een woonzorgcomplex (WoZoCo) bepaald. Het WoZoCo is ontsloten middels een corridor ontsluiting. Dit betekent dat de vereiste luchtgeluidisolatie-index tussen de corridor en de aangrenzende keukens 0 dB bedraagt (basis prestatie-eis uit het Bouwbesluit). Daarnaast moet de scheidingsconsructie een WBDBO van 30 minuten bezitten.

Met een beroep op de bovengenoemde gelijkwaardigheid is aangetoond dat een 100 mm metal-stud wand met 30 minuten brandwerend raam voldoet aan de doelvoorschriften van het Bouwbesluit. Hiermee is een slanke en kosteneffectieve scheidingswand ontworpen, die voldoende bijdraagt aan een goed akoestisch binnenmilieu in het WoZoCo.