Algemeen

Actualiseren lesstof Energieprestatie

In opdracht van de LOI ben ik bezig de lesstof voor het hoofdstuk Energieprestatie te actualiseren naar aanleiding van de nieuwe EPG norm. Vanaf 1 juli 2012 is het Bouwbesluit 2012 ingegaan. Dit betekent onder andere dat de nieuwe norm (NEN 7120) voor Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) als berekeningsmethodiek is voorgeschreven. Het mooie van deze norm is dat er één berekeningswijze is voor...

Lees meer

Integratie van geluidisolatie en brandscheiding

Het geluid tussen de verblijfruimte van een woning en een (gemeenschappelijke) verkeersruimte moet voldoende geïsoleerd worden.  Het Bouwbesluit kent twee prestatie-eisen voor de scheidingsconstructie van een verblijfsruimte. Eén voor buitengevels en een ander voor inwendige scheidingsconstructies. Echter liggen deze twee waarden zo’n 30 dB uit elkaar. Wanneer isoleert een...

Lees meer

De kracht van grote brandcompartimenten

Het verkrijgen van een bouwvergunning waarin een beroep wordt gedaan op meerdere gelijkwaardigheden ligt vaak complex. Voor een groot bijeenkomstgebouw in het zuiden van het land is door Ewout van Halteren succesvol een beroep gedaan op de gelijkwaardige mate van veiligheid met betrekking tot de grootte van het brandcompartiment en het toestaan van langere vluchtlengten. Op de ontwerptafel lag...

Lees meer

Geluidisolatie Pinkstergemeente Philadelfia Heerenveen

    Situatie In 2009 neemt Pinkstergemeente Philadelfia vol enthousiasme haar nieuwe kerkzaal in gebruik. De zaal biedt ruimte aan 300 personen. Helaas wordt het enthousiasme al gauw getemperd; de buren blijken last te hebben van geluidoverlast, met name tijdens het oefenen van de muziekband. De voormalige kerkzaal was van steen, waardoor het geluid voldoende werd geïsoleerd, het...

Lees meer

De website staat online

Daar is ‘ie dan, mijn website! Twee weken geleden is het Adviesbureau Ewout van Halteren (ewoutvanhalteren.nl) gestart. Een onafhankelijk adviesbureau voor gebouwgebonden oplossingen. Ewout van Halteren denkt graag met u mee, legt verbanden tussen de thema’s bouwfysica, brandveiligheid, geluid, installatieconcepten en duurzaam bouwen. Een integraal adviesbureau met passie voor goede...

Lees meer