Vliegende start 2013

Het adviesbureau maakt een vliegende start in 2013. De afgelopen twee maanden ben ik onder andere betrokken geweest bij drie multifunctionele accomodaties (MFA’s), een grote zorgboerderij met conferentie- en groepsaccomodatie, uitbreiding van een sportcomplex, het uitvoeren van een onderzoek naar rookhinder boven een café en de geluidisolatie tussen een restaurant en bovengelegen watersportvereninging.

Trefkoele te Dalfsen

Mooie projecten, waarbij in veel gevallen een integraal advies werd gegeven. Ook is de gelijkwaardigheid met behulp van de methode Beheersbaarheid van Brand weer een aantal keer toegepast. Er komen tegen de zomer weer een heel aantal grotere projecten op de markt.

Business Plaza Drachten

Ondertussen staat projectnummer 20 van 2013 genoteerd. Dat betekent een boel goede drukte.