Brandveiligheid

optimaal brandveilige gebouwen

brandveiligheid

De brandveiligheid van een gebouw is altijd een combinatie van bouwkundige, technische en organisatorische maatregelen die op de juiste wijze op elkaar moeten zijn afgestemd. Waarbij het uitgangspunt het vereiste c.q. gewenste brandveiligheidsniveau is.

Adviesbureau Ewout van Halteren geeft integraal afgestemde adviezen voor optimaal brandveilige gebouwen. Optimale brandveiligheid resulteert in doeltreffende inzet van uw budget tijdens de bouw- en gebruiksfase van uw gebouw.

Onze dienstverlening op het gebied van brandveiligheid omvat:

  • brandoverslagberekeningen
  • rapportage Beheerbaarheid van Brand (grote brandcompartimenten)
  • rapportage Vluchten uit grote Brandcompartimenten (langere vluchtwegen)
  • onderzoek opvang- en doorstroomcapaciteit
  • berekening permanente vuurbelasting
  • uitvoeren vluchtsimulaties
  • quick scan integrale brandveiligheid
  • bouwplantoetsing
  • inspecties