Geluid

totaaloplossingen voor akoestisch comfort

GeluidGeluiden be√Įnvloeden onze stemming en gezondheid.¬†Om goede prestaties te kunnen leveren is het van belang dat de gebouwen waarin wij ons bevinden akoestisch comfortabel zijn. Dit houdt in dat geluid van buiten voldoende wordt geweerd, de nagalmtijd goed is, installatiegeluid wordt beperkt en geluid tussen ruimten onderling voldoende is ge√Įsoleerd.

Adviesbureau Ewout van Halteren is u van dienst met veel ervaring en kennis op het gebied van geluid en akoestiek. Met aandacht voor een goed (akoestisch) binnenmilieu nemen bijvoorbeeld de leerlingprestaties en de arbeidsproductiviteit toe. Door de juiste mix van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen te onderkennen en in te zetten komen we tot totaaloplossingen voor akoestisch comfort.

Onze dienstverlening op het gebied van geluid omvat:

  • quick scan akoestisch comfort
  • nagalmtijdberekeningen
  • lucht- en contactgeluidisolatie
  • spraakverstaanbaarheid en -privacy
  • geluidwering gevel
  • geluidbelasting
  • geluiduitstraling
  • gelijkwaardige oplossingen