Geluidisolatie

Hoogwaardige geluidisolatie

  Voor hotel Duinzicht op Schiermonnikoog ben ik betrokken bij het ontwerptraject ten aanzien van bouwfysica en installaties. Het betreft een uitbreiding van het huidige hotel met vier hotelkamers en twee personeelskamers op de verdieping en een bedrijfswoning op de begane grond. Tevens zal op de begane grond ruimte komen voor de wasserette en opslag. Om geluidhinder tussen de hotelkamers en de...

Lees meer

Integratie van geluidisolatie en brandscheiding

Het geluid tussen de verblijfruimte van een woning en een (gemeenschappelijke) verkeersruimte moet voldoende geïsoleerd worden.  Het Bouwbesluit kent twee prestatie-eisen voor de scheidingsconstructie van een verblijfsruimte. Eén voor buitengevels en een ander voor inwendige scheidingsconstructies. Echter liggen deze twee waarden zo’n 30 dB uit elkaar. Wanneer isoleert een...

Lees meer

Geluidisolatie Pinkstergemeente Philadelfia Heerenveen

    Situatie In 2009 neemt Pinkstergemeente Philadelfia vol enthousiasme haar nieuwe kerkzaal in gebruik. De zaal biedt ruimte aan 300 personen. Helaas wordt het enthousiasme al gauw getemperd; de buren blijken last te hebben van geluidoverlast, met name tijdens het oefenen van de muziekband. De voormalige kerkzaal was van steen, waardoor het geluid voldoende werd geïsoleerd, het...

Lees meer