EPG

Actualiseren lesstof Energieprestatie

In opdracht van de LOI ben ik bezig de lesstof voor het hoofdstuk Energieprestatie te actualiseren naar aanleiding van de nieuwe EPG norm. Vanaf 1 juli 2012 is het Bouwbesluit 2012 ingegaan. Dit betekent onder andere dat de nieuwe norm (NEN 7120) voor Energie Prestatie van Gebouwen (EPG) als berekeningsmethodiek is voorgeschreven. Het mooie van deze norm is dat er één berekeningswijze is voor...

Lees meer